Didactisch onderzoek

Om een goed passend lesstofaanbod te kunnen samenstellen voor hoogbegaafde kinderen is het belangrijk dat er goed doorgetoetst wordt, ook wel een didactisch onderzoek genoemd. Bij doortoetsen worden er toetsen op steeds één niveau hoger afgenomen tot een kind niet meer op een gemiddeld niveau presteert. Dat is het punt waarop het kind de stof niet meer beheerst en er weer wat te leren valt.
De fouten die op de laatste toetsen gemaakt zijn worden geanalyseerd waardoor de hiaten goed in beeld komen.  

Het kind kan daarop een lesstofaanbod op maat krijgen waarbij de hiaten weggewerkt worden en de overige lesstof op een zeer gecompacte wijze kan worden aangeboden, op het juiste niveau. Bij het inzetten van verrijkingsmaterialen is het eveneens van belang dat dit op het juiste niveau is, verrijkingsstof op een te laag niveau streeft zijn doel voorbij.

Ook wanneer er geen sprake is van een (zichtbare) didactische voorsprong is het soms wenselijk om door te toetsen. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die ongewenst gedrag laten zien in de klas, geen belangstelling meer tonen voor het onderwijsaanbod, een gebrekkige werkhouding hebben of gedemotiveerd zijn. Doortoetsen kan dan soms meer duidelijkheid geven over de achtergronden van dit gedrag.

Het is belangrijk dat degene die hoogbegaafde kinderen didactisch toetst naast kennis van hoogbegaafdheid ook deskundigheid heeft op het gebied van onderpresteren, faalangst, perfectionisme en motivatieproblemen.

Op de meeste basisscholen wordt voor het toetsen van kinderen gebruik gemaakt van Cito-toetsen. Omdat het niet wenselijk is dat Cito-toetsen meerdere malen gemaakt worden – dit kan de betrouwbaarheid van de toetsen beïnvloeden – gebruikt PetitPlus voor het didactisch toetsen de Schoolvaardigheidstoetsen van Boom test uitgevers (Teije de Vos). Deze toetsen meten dezelfde didactische vaardigheden als cito-toetsen en zijn goedgekeurd door de COTAN en de onderwijsinspectie.

Voordelen van de schoolvaardigheidstoetsen:

De schoolvaardigheidstoetsen meten de vaardigheden op het gebied van rekenen/wiskunde, hoofdrekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen.

De kosten voor een didactisch onderzoek bij PetitPlus hangen o.a. af welke schoolvakken er moeten worden getoetst en hoeveel toetsen (afhakelijk van de voorsprong) er moeten worden afgenomen. De prijs kan hierdoor variëren van €250,- tot €500,-.

Bij zeer jonge kinderen (vanaf 2,5 jaar) kan er nog niet didactisch worden getoetst door middel van de schoolvaardigheidstoetsen. Bij hen breng ik de ontwikkeling in kaart door diverse ontwikkelingsmaterialen in te zetten tijdens een spelobservatie. Meer informatie hierover vindt u bij “onderzoek”.

 

Bedrijfsgegevens

KvK-nummer 60702370
BTW-nummer NL171421486B01
IBAN (ABN Amro):
NL34ABNA0617336563

Adres & Contact

Vlaanderenlaan 6
7577 MB Oldenzaal
06-15617321
info@petitplus.nl