Overzicht PetitPlus-groep serie 2, schooljaar 2014-2015


We zijn alweer 10 plusgroepen verder, tijd dus om een overzicht te maken van wat we in deze serie gedaan hebben. We hebben ontzettend veel lol gehad, veel geleerd en heerlijk met elkaar gespeeld. Ik speel ook lekker mee, want het is heel erg leuk en nuttig om met de kinderen mee te gaan in hun rollenspellen, poppenkastverhaal of hun zelf ontworpen bordspel met te hen spelen. Soms komen er juist tijdens deze spelmomenten persoonlijke verhalen en emoties naar voren, durven kinderen via een handpop wèl te vertellen wat ze echt bezighoudt, of geven ze blijk van heel veel kennis over een niet zo voor de hand liggend onderwerp. Waardevolle momenten!

Naast het samen spelen hebben we uiteraard weer elke keer een ander onderwerp uitgediept. Hieronder een samenvatting van deze 10 plusgroepen.
(Kinderen staan uiteraard alleen op de foto als ik hiervoor toestemming heb van de ouders)

Danskaartjes

Dit keer een expressieve plusgroep activiteit. Met 12 verschillende kaarten, met daarop een tekening waarmee een danspasje wordt uitgebeeld, konden de kinderen talrijke verschillende choreografieën maken op muziek. Hiervoor hebben ze geluisterd naar verschillende soorten muziek, met verschillende ritmes, tempo, sfeer en emotie. De kinderen hebben uitgeprobeerd welke danspassen bij welk ritme en tempo pasten, en of de bewegingen pasten bij de sfeer en emotie van de muziek. Zo werd er een heel vrolijk dansje bedacht op Mambo nr.5, maar werd ook al snel duidelijk dat de muziek veel te snel ging voor de gekozen pasjes. Er werd gewisseld naar eenvoudigere pasjes, die goed af te wisselen waren in het tempo van de muziek. Op sommige muziek konden goed 4 pasjes afgewisseld worden, bij anderen pasten 3 pasjes in één maat. Zo hebben we zelf het verschil tussen 4 kwarts maat en 3 kwarts maat ervaren. Er werd flink gedanst, gelachen en meegezongen. Het was heel erg leuk, maar ook wel een beetje vermoeiend.

Lego “creationary”

We zijn begonnen met een gesprekje over lego, met als leidraad een aantal vragen: Wat je kan bouwen? Hoe je kan bouwen? Moet je altijd volgens het boekje bouwen? Of kan je ook zelf iets bedenken? Waarom vind je dat dat zo hoort? Moet het altijd precies ergens op lijken, of mag het ook een vrij bouwwerk worden? Wanneer is het mooi, wanneer is het kunst en wanneer is het niet meer dan wat opgestapelde blokjes? Dat leverde een interessante discussie op.
Daarna hebben de kinderen creationary gespeeld, eerlijk afgekeken van het originele spel van Lego. Pictionary, maar dan met lego dus. De kinderen krijgen een afbeelding te zien en moeten deze nabouwen met gekleurde basic lego blokjes. Aan de andere kinderen de taak om te raden wat er gebouwd wordt. De kinderen hebben dit in groepjes van 2 of 3 kinderen gespeeld. Wat in de gesprekjes naar voren kwam zag ik tijdens het bouwen goed terug. De kinderen die het idee hadden dat alles natuurgetrouw moet lijken en liefst exact volgens een handleiding bouwen, hadden moeite met het zelf bedenken hoe iets te bouwen en kwamen daardoor soms pas na veel coaching tot bouwen. Andere kinderen gaven al aan heel graag vrij te bouwen en kwamen al snel met creatieve alternatieven die goed te bouwen waren, hoewel niet echt leken, maar daardoor wel goed geraden werden. Zij konden hun creativiteit goed kwijt in het spel, de andere kinderen leerden dat het soms juist handig is om eens niet zo precies te werken, zij moesten uit hun comfortzone treden en out-of-the-box denken.
Als afsluiter hebben ze ieder zelf een voorwerp getekend, dat door een ander groepje gebruikt werd om creationary mee te spelen.

Kerstballen schatkaart

Het was bijna kerstmis, dus tijd om iets in kerstsfeer te doen. Onze kerstelfjes mochten kerstballen verstoppen in het lokaal, maar daar moesten ze dan wel een plattegrond bij maken waar op stond waar de kerstballetjes verstopt waren, zodat de Kerstman ze terug kon vinden. Eerst hebben we het er over gehad wat een plattegrond is, wat een vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht is en welke van die drie je gebruikt bij het maken van een plattegrond. Ieder heeft vervolgens een plattegrond van het lokaal getekend, en om de beurt mochten ze hun kerstballetjes verstoppen. De andere kinderen mochten met behulp van de plattegrond van het kerstelfje dat balletjes verstopt had de kerstballetjes gaan zoeken.

We waren zo druk bezig dat ik ben vergeten foto’s te maken. Sorry!

PetitPlus-spel

Dit keer hebben we nagedacht en gepraat over wat een spel is. Wanneer vind je dat iets een spel is? Wat maakt een spel leuk? Vervolgens heb ik de kinderen opgedeeld in groepjes van 2. Ieder groepje heeft een groot vel met een beginpunt en een eindpunt gekregen, waarbinnen zij hun eigen stukje spel mochten ontwerpen. De 3 losse delen pasten aan elkaar en zo werd er één groot PetitPlus-spel ontworpen. Het werd een ganzenbord-achtig spel, vol hindernissen en valkuilen. Er waren stoplichten, flitspalen, bommen, glijbanen, een krokodillen rivier, een vleesetende plant en een reis langs planeten. Het was mooi om te zien dat ze elkaars talenten wisten te benutten, de een bedacht erg creatieve boobytraps, de ander kon deze heel goed tekenen, de een kon goed overzien hoe de vakjes verdeeld moesten worden, de ander kon al goed de (dubbele) cijfers in de vakjes schrijven. Zo vulden ze elkaar mooi aan. Natuurlijk hebben we het spel ook nog gespeeld.

Stopmotion-filmpje

We zijn 2015 begonnen met het maken van een stopmotion-filmpje. Eerst hebben we het gehad over wat een film is, wat het verschil is tussen een foto en een film en hoe heel veel foto’s achter elkaar een film vormen. Vervolgens zijn de kinderen in groepjes van 3 een korte verhaallijn gaan bedenken. Het verhaaltje werd daarna uitgebeeld met Playmobil poppetjes, waarbij elke positie gefotografeerd werd. We hebben alle foto’s ge-upload in MonkeyJam en ze samengevoegd tot een filmpje. De kinderen hebben geëxperimenteerd met het aantal foto’s per seconde, om een mooie vloeiende film te krijgen. De kinderen hebben gekozen voor 5 resp. 6 foto’s per seconde, waarbij de afzonderlijke foto’s nog goed te onderscheiden zijn.

Archeologie

Deze keer stond de plusgroep in het teken van archeologie. Wat is een archeoloog, een paleontoloog en een historicus? Wat onderzoeken zij? Hoe onderzoeken zij? En waarom onderzoeken zij? We hebben veel geleerd over hoe onze voorouders lang geleden leefden en hoe we er achter zijn gekomen hoe de mensen zó lang geleden leefden. We hebben foto's bekeken van opgravingen van oude huizen en voorwerpen, van onderzoeken in piramides en van hiëroglyfen en grotschilderingen. We hebben geleerd hoe archeologen te werk gaan bij opgravingen en bij het onderzoeken van de opgegraven voorwerpen. Ook hebben we echte fossielen bekeken en bestudeerd als een archeoloog. Vervolgens hebben de kinderen een kratje met "oude opgegraven scherven aardewerk" gekregen. In tweetallen hebben ze de scherven uitgezocht die bij elkaar horen en de stukken gepuzzeld tot complete schalen! Het waren pittige 3D puzzels, maar door goed samen te werken is het gelukt alle 4 de schalen in elkaar te puzzelen. Daarna zijn de kinderen de fossielen nog een keer gaan bestuderen, want die waren toch wel fascinerend. Een geslaagde ochtend, die op verzoek van de kinderen nog een keer een vervolg gaat krijgen richting hiëroglyfen.

Water en zeep:

“Oppervlaktespanning”, een ingewikkelde term, maar heel erg leuk om proefjes mee te doen. En het kan voor de kinderen ook veel dingen verklaren; hoe een zeepbel kan ontstaan en een poosje heel kan blijven, hoe water bol kan staan “op” je glas zonder over te lopen, hoe een “schaatsenrijder” (het insect, niet de menselijke variant natuurlijk) op het water kan blijven staan, waarom olie op water kan blijven drijven. Hier hebben we over gefilosofeerd, geleerd en nagedacht, en daarna hebben we experimentjes gedaan met oppervlaktespanning door gebruik te maken van water, zeep en olie.

 

Middelpuntvliedende kracht

Spelenderwijs hebben we de middelpuntvliedende kracht ontdekt. Eerst hebben we het gehad over de zwaartekracht en manieren waarop kracht uitgeoefend kan worden op een voorwerp. Ik nam een emmer met een bal er in, op mijn vraag wat er zou gebeuren als ik deze om zou draaien antwoordden ze allemaal stellig dat deze er uit zou vallen. Dat hebben we uitgeprobeerd, en dat klopte inderdaad. Maar wat nou als ik de emmer over de kop zwaai boven mijn hoofd? “Dan valt de bal er weer uit!” Bij een testje bleef de bal natuurlijk in de emmer. De kinderen hebben geleerd hoe dat kan door met een bal in een kous te zwaaien, over je hoofd, en dan los te laten. Dat was verrassend, de bal viel niet recht naar beneden, maar wilde eerst verder omhoog en opzij! En dat gebeurt ook met de bal in de emmer, maar die kan niet weg door de bodem van de emmer. We hebben nagedacht over welke krachten er op de bal werken en in welke richting. Hierna hebben de kinderen zelf geëxperimenteerd met de zwaartekracht en de middelpuntvliedende kracht, met ballen, emmers, bekertjes, kousen en zwierrokjes.
Na de pauze zijn de kinderen een speeltoestel gaan ontwerpen dat gebruik maakt van de middelpuntvliedende kracht en hebben deze getekend. Het resultaat was heel divers, van een dolfijnen-zweefmolen tot een bloementrompet.

Hiëroglyfen

Zoals beloofd hebben we nog een plusgroep in het thema Hiëroglyfen gegoten. We zijn dieper ingegaan op het werk van de historicus, en oude geschriften. De kinderen hebben geleerd over hiëroglyfen en hoe deze "tekeningen" omgezet kunnen worden in de geschreven taal van nu.
Met een vereenvoudigd hiëroglyfen-alfabet hebben de kinderen een zin ontcijferd en de namen van hun gezinsleden getekend in hiëroglyfen.

En omdat een verhaal in plaatjes zo goed past bij hiëroglyfen hebben we de “story cubes” er weer eens bij gepakt. Twee-aan-twee hebben de kinderen fantasievolle verhalen bedacht bij de gedobbelde plaatjes.

Lucht

De laatste plusgroep van deze serie stond in het teken van lucht.
We hebben nagedacht over wat lucht is, of we de luchtdruk ook kunnen voelen en wat de kracht van lucht is. Door middel van proefjes hebben we zelf de kracht van lucht ervaren. We hebben gezien dat een slappe lege ballon heel sterk kan worden als er lucht in zit. Ook hebben we een propje papier in de hals van een fles naar binnen geprobeerd te blazen, maar die kwam er weer uit. Ook een pingpongbal in een hoog glas konden we er uit blazen. Zo hebben we gezien hoe de luchtstromen kunnen lopen. Het meest indrukwekkende vonden de kinderen een proefje waarbij een brandend kaarsje een vacuüm creëert in een glas, waardoor er ranja aangezogen wordt, zie de foto’s hier onder!

 

 TERUG naar PetitPlus-groep

Bedrijfsgegevens

KvK-nummer 60702370
BTW-nummer NL171421486B01
IBAN (ABN Amro):
NL34ABNA0617336563

Adres & Contact

Vlaanderenlaan 6
7577 MB Oldenzaal
06-15617321
info@petitplus.nl