Toelating tot de PetitPlus-groep

Voor de toelating tot de PetitPlus-groep vraag ik geen specifieke onderzoeksgegevens.
Aangezien ik geen groot voorstander ben van intelligentietesten op erg jonge leeftijd wil ik dan ook geen minimum IQ als toelatingseis stellen. Schoolresultaten zijn bij jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong vaak ook niet representatief, vaak passen kinderen zich aan en presteren ze onder hun kunnen. 

Ouders of leerkrachten kunnen een kind aanmelden als zij vermoeden dat het kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft en behoefte heeft aan meer uitdaging, begeleiding bij het leren leren en contact met ontwikkelingsgelijken. Ik neem de ouders en leerkrachten hierin serieus, zij kennen het kind en ervaring leert dat zij het zelden bij het verkeerde eind hebben. 

De beste manier om er achter te komen of een kind in de PetitPlus-groep op zijn of haar plek is, is om hem of haar een paar keer mee te laten doen. Het aanbod in de PetitPlus-groep is specifiek gericht op de manier van denken en leren van hoogbegaafde kinderen: Het aanbod is topdown, van een hoog abstractieniveau en vraagt creatieve en probleemoplossende vaardigheden.

Tijdens de plusgroep zal mij al vrij snel duidelijk worden of deze manier van werken en leren bij het kind aansluit. Als ik twijfel of het kind wel op zijn of haar plek is in de plusgroep zal ik dit altijd met de ouders en/of leerkracht bespreken. Om meer duidelijkheid te krijgen kan ik dan een Screening uitvoeren op begaafdheidskenmerken (hoogbegaafdheid in zicht) en leervoorkeuren. (Gardner), of middels spelobservatie en korte testen de brede ontwikkeling van het kind in kaart brengen.
 

Bedrijfsgegevens

KvK-nummer 60702370
BTW-nummer NL171421486B01
IBAN (ABN Amro):
NL34ABNA0617336563

Adres & Contact

Vlaanderenlaan 6
7577 MB Oldenzaal
06-15617321
info@petitplus.nl