Privacy policy

Vanzelfsprekend is alles wat met u besproken wordt strikt vertrouwelijk.
Ook uw persoongegevens worden uitsluitend ten behoeve van de eigen
administratie opgeslagen, en zullen nooit aan derden verstrekt worden.

U heeft te allen tijde recht op inzage van de opgeslagen gegevens in
uw dossier. 

Uw dossier wordt nog enige tijd bewaard zodat bij een mogelijk toekomstig
gesprek de geschiedenis bekend is. Op verzoek worden de gegevens na
het beëindigen van de begeleiding direct vernietigd.

Bedrijfsgegevens

KvK-nummer 60702370
BTW-nummer NL171421486B01
IBAN (ABN Amro):
NL34ABNA0617336563

Adres & Contact

Vlaanderenlaan 6
7577 MB Oldenzaal
06-15617321
info@petitplus.nl