Begeleiding aan kinderen, ouders, peuterspeelzalen en scholen

Kindercoaching

Als kindercoach heb ik me gespecialiseerd in jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafde kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze kinderen lopen soms tegen problemen aan, zoals zich anders voelen, zichzelf niet durven zijn op school, teveel aanpassen en onderpresteren, moeilijk sociale aansluiting vinden, faalangst of perfectionisme. Op een kindgerichte speelse manier maak ik contact met het kind en verkennen we samen de emoties die een rol spelen, en leer ik de kinderen omgaan met hun begaafdheid en de problemen die ze daarmee ervaren. 
Hierbij maak ik gebruik van spel, tekenen, visualisaties, opstellingen, muziek en gesprek. 

Vaak zijn 2 of 3 coaching sessies al voldoende voor het kind om weer zelf verder te kunnen.

Een coaching sessie kost € 55,00 een duurt ongeveer een uur.

 Blog: kindercoaching bij begaafdheidsproblematiek

Ouders

Misschien bent u onzeker over het bestaan van een ontwikkelingsvoorsprong bij uw kind, heeft u vragen over de opvoeding of hoe uw kind beter tot zijn of haar recht kan komen op school.

Met deze vragen kunt u als ouder bij mij terecht. Ik zal samen met u op zoek gaan naar antwoorden op uw vragen en u begeleiden op de weg naar een gelukkig kind thuis en op school. Soms is het daarbij hulpzaam om de ontwikkeling van uw kind in beeld te brengen (zie Onderzoek ) of samen met u in gesprek te gaan op de peuterspeelzaal of basisschool.

Een adviesgesprek (thuis, bij PetitPlus of op school) kost € 65,00. 
Een gesprek duurt maximaal 1,5 uur. Daarna reken ik € 15,00 per extra half uur. 

Peuterspeelzalen en scholen

Scholen en peuterspeelzalen kunnen mijn hulp inroepen voor:

Voor individuele leerling:

  • – In kaart brengen van de ontwikkeling (peuter/kleuter)
  • – Didactisch onderzoek/doortoetsen (kleuters t/m leerlingen groep 8)
  • – Advisering n.a.v. bovenstaande onderzoek.
  • – Ondersteuning bij het opzetten van een aangepast onderwijsaanbod voor de leerling (kleuters t/m leerlingen groep 8)

School breed:

  • – Ondersteuning bij het opzetten van beleid voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafdheid, groep 1 t/m groep 8
 
Tarieven voor begeleiding aan scholen en peuterspeelzalen worden na inventarisatie van de wensen vastgesteld.