PetitPlus-groep

De PetitPlus-groepen zijn plusgroepen voor peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.Voor de ontwikkeling van kinderen is het heel belangrijk om samen te werken en spelen met ontwikkelingsgelijken. Voor de meeste kinderen zijn dit leeftijdsgenootjes, voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is dat echter lang niet vanzelfsprekend. Ze zijn cognitief in hun ontwikkeling (veel) verder dan hun leeftijdsgenootjes en soms sociaal en/of emotioneel ook. Ook voor deze kinderen is het belangrijk om samen te werken en spelen met ontwikkelingsgenootjes en te ervaren dat er meer kinderen zijn zoals zij. Deze ontwikkelingsgenootjes kunnen ze vinden in de PetitPlus-groep. Zo’n groep wordt ook wel verrijkingsklas, plusklas of peergroep genoemd. Naast het contact met ontwikkelingsgelijken is het doel van de plusgroep de kinderen cognitief uit te dagen, het stimuleren van het doorzettingsvermogen, het logisch en creatief denken en het verminderen van eventuele faalangst en/of onderpresteren. 

Tijdens een plusgroep-ochtend staat elke bijeenkomst een ander onderwerp centraal. Hierover praten we, filosoferen we, zoeken we informatie op en doen een bijpassende activiteit. De activiteiten zijn zo opgezet dat ze het creatieve en logisch denken stimuleren, een beroep doen op het maken van grote denksprongen en de kinderen stimuleren de uitdaging aan te gaan als het moeilijk wordt.

De plusgroep ochtend wordt afgesloten met het spelen van spellen die net wat meer inzicht en doorzettingsvermogen vragen dan de doorsnee spellen. Bijvoorbeeld spellen van Smartgames en Thinkfun.

Over de leerplicht:

Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig. Er is een bijzondere regeling binnen de leerplichtwet voor 5-jarigen. Kinderen van 5 jaar mogen vijf uur per week thuisblijven als de ouders daarvoor kiezen. Ouders melden dit bij de directeur van de school. Is vijf uur niet genoeg, dan kan de directeur het kind nog maximaal vijf uur per week extra vrijaf geven. 
Zie hierover ook deze link: http://www.leerplicht.net/vrij-van-school/vrij-voor-5-jarigen.html

Vanaf 6 jaar mogen kinderen niet meer thuis gehouden worden van school. Toch is het wel mogelijk om deel te nemen aan de plusgroep. Scholen zijn verplicht passend onderwijs te bieden, ook aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Hiervoor kan de school een maatwerkprogramma opzetten. De plusgroep kan onderdeel zijn van dit maatwerkprogramma, binnen de leerplichtige uren. Indien school de PetitPlus-groep opneemt in het handelingsplan voor uw kind kan uw kind gewoon deel (blijven) nemen aan de plusgroep.