Privacy Policy

Vanzelfsprekend is alles wat met u besproken wordt strikt vertrouwelijk.
Ook uw persoonsgegevens worden uitsluitend ten behoeve van de eigen
administratie opgeslagen, en zullen nooit aan derden verstrekt worden.

U heeft te allen tijde recht op inzage in de opgeslagen gegevens in
uw dossier. 

Uw dossier wordt nog enige tijd bewaard zodat bij een mogelijk toekomstig
gesprek de geschiedenis bekend is. Op verzoek worden de gegevens na
het beëindigen van de begeleiding direct vernietigd.