Onderzoek

PetitPlus kan bij kinderen met een vermoedelijke ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid een onderzoek doen naar:

Didactische vaardigheden / doortoetsen

Middels schoolvaardigheidstoetsen van Boom Test Uitgevers (Teije de Vos) worden de vaardigheden op het gebied van rekenen/wiskunde, hoofdrekenen, technisch lezen en begrijpend lezen doorgetoetst en geanalyseerd. Spellingvaardigheden worden middels het PI-dictee in kaart gebracht.
Meer informatie over het hoe, waarom en de kosten van didactisch onderzoek (ook wel doortoetsen genoemd) vindt u op de pagina didactisch onderzoek.

Begaafdheidskenmerken (Hoogbegaafdheid-in-zicht) en Leervoorkeuren (Howard Gardner)

Door middel van de screeningsinstrumenten van hoogbegaafdheid-in-zicht breng ik de begaafdheidskenmerken en leervoorkeuren van uw kind in beeld. Na het onderzoek ontvangt u een uitgebreid rapport waarin de resultaten van het onderzoek zijn verwerkt en vertaald naar praktische adviezen voor thuis en op de peuterspeelzaal of school.
Deze screening kost € 165,00.

In kaart brengen van de brede ontwikkeling

Bij zeer jonge kinderen (vanaf 2,5 jaar) kan er nog niet didactisch doorgetoetst worden. Bij hen krijg ik middels een spelobservatie een indruk van de brede ontwikkeling van het kind. Hierbij worden spellen, ontwikkelingsmaterialen en korte testjes ingezet om te onderzoeken welke vaardigheden het kind beheerst, of in korte tijd kan oppikken. De ontwikkeling op het gebied van ruimtelijk inzicht, cognitieve vaardigheden en morele ontwikkeling (waaraan gekoppeld de sociale en emotionele ontwikkeling) en vaardigheden op taal- en rekengebied worden in kaart gebracht en gekoppeld aan een referentieleeftijd. Hierbij wordt ook gekeken naar de manier waarop uw kind de opdrachten aanpakt. U ontvangt van dit onderzoek een uitgebreid verslag inclusief adviezen voor thuis en op de peuterspeelzaal of school.

Dit onderzoek kost € 165,00