Veelgestelde vragen

Is er een minimum leeftijd (van mijn kind) waarop ik jouw hulp kan inschakelen?

Voor advies en begeleiding van u en uw kind is er geen minimumleeftijd. 
Voor onderzoek is de minimumleeftijd 2,5 jaar.

Hoeveel kinderen zitten er maximaal in een PetitPlus-groep?

In een PetitPlus-groep zitten maximaal 8 kinderen.

Kan ik de PetitPlus-groep ook eerst een keertje proberen?

Uiteraard mag uw kind altijd eerst een keer proefdraaien, u zit nergens aan vast.

Mag mijn leerplichtige kind wel onder schooltijd naar de PetitPlus-groep?

Een bijzondere regeling binnen de leerplichtwet is er voor 5-jarigen. Zo mogen kinderen van 5 jaar vijf uur per week thuisblijven als de ouders daarvoor kiezen, bijvoorbeeld om overbelasting voor hun kind te voorkomen of deel te nemen aan een plusgroep. Ouders melden dit bij de directeur van de school. Is vijf uur niet genoeg, dan kan de directeur het kind nog maximaal vijf uur per week extra vrijaf geven.

Vanaf 6 jaar mogen kinderen niet meer thuis gehouden worden van school. Toch is het wel mogelijk om deel te nemen aan de plusgroep. Scholen zijn verplicht passend onderwijs te bieden, ook aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Hiervoor kan de school een maatwerkprogramma opzetten. De plusgroep kan onderdeel zijn van dit maatwerkprogramma, binnen de leerplichtige uren. Indien school de PetitPlus-groep opneemt in het handelingsplan voor uw kind kan uw kind gewoon deel (blijven) nemen aan de plusgroep.

Hoe lang duurt een adviesgesprek?

Een adviesgesprek duurt maximaal 1,5 uur.

Ga je ook in gesprek met de leerkracht op school?

Ja, als u graag mijn ondersteuning wilt bij gesprekken op school kan ik met u mee gaan en in gesprek gaan met de leerkracht en/of intern begeleider. Gesprekken met de peuterspeelzaal of school zijn altijd in het bijzijn van (een van) de ouders.