Het belang van ontwikkelingsgelijken


Opvoedingsdeskundigen, consultatiebureaus, leerkrachten, allemaal zijn ze het er over eens dat het voor de ontwikkeling van kinderen uitermate belangrijk is om tussen leeftijdsgenoten te zijn. In een relatie gebaseerd op gelijkwaardigheid en wederkerigheid kunnen kinderen samen spelen en leren, groeien hun sociale en emotionele vaardigheden en trekken ze zich cognitief aan elkaar op. Leeftijdsgenootjes zijn de kinderen waar ze zich aan kunnen spiegelen en aan kunnen meten, waardoor het kind een passend zelfbeeld kan ontwikkelen.

Maar wat nou als je leeftijdsgenoten behalve je kalenderleeftijd en je kledingmaat verder weinig met je gemeen hebben? Als je leeftijdsgenootjes je grapjes niet begrijpen, de spelletjes die jij graag speelt nog niet snappen of je verhalen over je grote interesse niet volgen? Dan zijn die leeftijdsgenootjes niet de kinderen waar je je aan kan meten, waarmee je van elkaar kan leren en waar je je aan op kan trekken. Het zijn wel leeftijdsgenoten, maar geen ontwikkelingsgelijken. Ondertussen spiegelen deze kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zich wel aan de leeftijdsgenootjes waar ze mee in de groep of klas zitten, met als gevolg dat er een scheef zelfbeeld kan ontstaan. Het kind merkt dat het anders denkt, andere interesses heeft en andere dingen kan dan zijn of haar leeftijdsgenootjes. Het kind gaat zich anders voelen, misschien denken dat het raar is of zelfs gek. Dit kan al op peuter- en kleuterleeftijd voor sociale en psychische problemen zorgen en zelfs de basis leggen voor problemen in de adolescentie en volwassenheid. Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is het uitermate belangrijk dat ook zij in een groep kinderen kunnen spelen en leren waar ze zichzelf in herkennen, waar wèl op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid samen gespeeld en geleerd kan worden. Deze ontwikkelingsgelijken kunnen ze vinden in peergroepen of plusgroepen.

Sommige scholen bieden naast een plusaanbod in de klas ook een plusgroep aan. Helaas hebben veel scholen nog geen plusgroepen binnen de school. Voor kinderen op scholen zonder plusgroep zijn er externe plusgroepen. PetitPlus in Oldenzaal biedt plusgroepen voor peuters en kleuters, begeleidt door Inez Wierdsma. Oudere basisschoolkinderen kunnen terecht bij Helios, eveneens in Oldenzaal. Helios en PetitPlus werken aanvullend aan elkaar en grotendeels volgens dezelfde theorieën en ideeën, waardoor er een doorgaande lijn ontstaat wanneer kleuters die de PetitPlus groepen zijn ontgroeid doorstromen naar de plusgroep van Helios.

Related Post