Kindercoaching bij begaafdheidsproblemen


PetitPlus is gespecialiseerd in kindercoaching van begaafde kinderen in de bassischoolleeftijd. Maar waarom zou een hoogbegaafd kind een kindercoach nodig hebben? Hoogbegaafdheid is toch  een geweldige luxe? Heel slim zijn, heel veel dingen begrijpen en kunnen, de wereld ligt voor je open, alles is mogelijk! Helaas is dat niet de werkelijkheid en loopt dat vaak heel anders.

In tegenstelling tot wat er vaak gedacht wordt, lopen hoogbegaafde kinderen regelmatig tegen problemen aan. Dit kan al op zeer jonge leeftijd ontstaan, soms zelfs al als peuter. Als hier niet aan gewerkt wordt kan dit tot op volwassen leeftijd moeilijkheden geven in het dagelijks leven. Denk hierbij aan:

 • Faalangst
 • Perfectionisme
 • Onderpresteren
 • Onbegrepen voelen
 • Geen hulp durven vragen
 • Gebrekkige werkhouding en concentratie


Vaak liggen er achter deze problemen hardnekkige gedachten van het kind verborgen. Irreële gedachten zoals “Ik moet het goed doen”, “ik mag geen fouten maken”, “ik moet de slimste zijn”, “ik ben raar”. Om deze problemen te verminderen is het heel belangrijk dat het kind op school erkend en geaccepteerd wordt. Aanpassingen in het lesaanbod (schrappen van overbodige herhaling, verrijking, verdieping, verbreding en eventueel versnelling) zijn hierbij heel belangrijk, zodat het kind uitgedaagd en gemotiveerd wordt en in een veilige omgeving ervaring kan opdoen met het maken van fouten. Maar hierbij is een goede individuele begeleiding essentieel. Een faalangstig kind zal moeilijk werk niet zomaar aanpakken en staan te juichen bij uitdaging. Een onderpresteerder zal zich niet ineens durven laten zien wanneer hij werk op niveau krijgt. En een perfectionist zal in het begin flink balen van fouten in het werk, gefrustreerd raken en een volgende keer niet zomaar weer durven beginnen aan het verrijkingswerk. 

Hierbij kan een kindercoach, met kennis van en ervaring met hoogbegaafde kinderen, helpen. 

Middels gesprekken, spel, tekenen, muziek, dans, visualisaties en opstellingen kan de kindercoach samen met het kind de gedachten die in zijn of haar hoofd zitten leren kennen en deze omzetten in positieve gedachten die het kind kan inzetten op momenten dat hij of zij het moeilijk heeft. De kindercoach kan het kind helpen de uitdaging aan te gaan, fouten te durven maken, hulp te leren vragen, zich te laten zien, inzicht te krijgen in wie hij is en waarom hij zich anders voelt.

Een  kindercoach kan hoogbegaafde kinderen ook helpen bij:

 • Een “vol hoofd” hebben
 • Moeite hebben met autoriteit
 • Omgaan met de indrukken van het dagelijks leven
 • Omgaan met “anders” zijn
 • Omgaan met een zeer sterk rechtvaardigheidsgevoel.

In een ideale situatie werken ouders, school en kindercoach samen om de behoeften van het kind, de opvoeding, het lesaanbod en de begeleiding op elkaar af te stemmen. Daarom is het prettig als de coaching soms thuis bij het kind plaatsvindt, maar soms ook bij PetitPlus, of op school om het kind een op een te kunnen begeleiden bij het verrijkingswerk.

Related Post